Thông báo mới: Giải pháp chuyển mạng giữ số của hệ thống Sms Brandname
Thông báo mới: Điều chỉnh giá dịch vụ BulkSMS(Gtel, Vietnammobile) và AMS(Vina, Mobifone)
Dịch vụ Sms brandname
Cung cấp cho các đơn vị là cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu truyền thông, thông tin chăm sóc khách hàng, thông tin nội bộ, quảng cáo giới thiệu dịch vụ qua hình thức gửi tin nhắn thương hiệu(sms brandname) tới các thuê bao của khách hàng hoặc cán bộ công nhân viên.
  • SMS Brandname chăm sóc
    khách hàng (BulkSMS)

  • SMS Brandname
    quảng cáo (AMS)

  • Biểu mẫu