Thông báo mới: Giải pháp chuyển mạng giữ số của hệ thống Sms Brandname
Thông báo mới: Điều chỉnh giá dịch vụ BulkSMS(Gtel, Vietnammobile) và AMS(Vina, Mobifone)
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO KHÁC

1. Quảng cáo qua dịch vụ nhạc chờ

STT

Gói quảng cáo

Đơn vị

Mức giá đề xuất

1

Theo ngày

1 thuê bao/ bài nhạc chờ/ ngày

1000 đ

2

Theo tuần

1 thuê bao/ bài nhạc chờ/ tuần

4.000 đ

3

Theo tháng

1 thuê bao/ bài nhạc chờ/ tháng

7.000 đ

4

Theo lượt cài

1 thuê bao/ bài nhạc chờ/ lượt cài

2.000 đ

Kênh bán phát triển thuê bao nhạc chờ:

STT

Dịch vụ

Cước thuê bao tháng

Hoa hồng tháng n

Hoa hồng tháng n+1

Hoa hồng từ tháng n+2 (đến khi thuê bao hủy dịch vụ)

1

Nhạc chờ

9.000 đ

5.000 đ

4.000 đ

1.800 đ

2. Quảng cáo qua tin nhắn Flash/USSD

STT

Hình thức quảng cáo

Đơn vị

Đơn giá

Ghi chú

1

CPM

15.000đ

1.000 lượt hiển thị

- Giá gói dành cho survey:

STT

Số click/ survey

Đơn vị

Tin Flash

Top-up cho KH

Ghi chú

1

< 5 click

Khảo sát

3.000đ

2.000 đ

- Chưa bao gồm Quà tặng của nhãn hàng: Là voucher/coupon mua hàng tặng kèm sau khi khách hàng trả lời thành công

- Chi phí top – up cho khách hàng sẽ do đối tác quảng cáo trả cho Viettel.

2

5-10 click

Khảo sát

5.000đ

5.000 đ

3. Quảng cáo qua tin nhắn MMS

- Giá dịch vụ:

STT

Gói quảng cáo

Đơn vị

Đơn giá đề xuất

1

Gửi MMS lẻ

1 tin MMS

800 đ

4. Topup data/phút thoại

· Giá bán 10 MB Data: 1.180đ

· Giá bán 1 phút thoại nội mạng: 1.590đ

· Giá bán SMS nội mạng: 300đ/SMS nội mạng
(Giá bán đã bao gồm VATvà không có chiết khấu)

TỶ LỆ CHIẾT KHẤU CHO DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MỚI

Giá trị đơn hàng

Chiết khấu đề xuất

Dưới 100 triệu

5%

Từ 100 triệu –  dưới 200 triệu

7%

Từ 200 triệu – dưới 300 triệu

8%

Từ 300 triệu – dưới 400 triệu

9%

Từ 400 triệu – dưới 500 triệu

10%

Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ

11%

Từ 1 tỷ - dưới 1.5 tỷ

12%

Từ 1.5 tỷ - dưới 2 tỷ

13%

Từ 2 tỷ - dưới 3 tỷ

15%

Từ 3 tỷ - dưới 5 tỷ

20%

 

Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ

Từ 10 tỷ - dưới 15 tỷ

Từ 15 tỷ trở lên

 

 

No

Ad channel

Unit price

Note

RBT

1

By day

1000 VND

1 sub/day

2

By week

4.000 VND

1 sub/week

3

By month

7.000 VND

1 sub/month

4

By install

2.000 VND

1 install

SMS Flash

1

SMS Flash (CPM)

 

15.000 VND

1.000 impressions

USSD Survey

 

# click/ survey

Flash SMS

Topup

 

1

< 5 click

3.000 VND

2.000 VND

- Excluding: reward from brand, such as voucher/coupon for successful cases

- Topup expense will be borne by brand with transfer to Viettel in advance .

2

5-10 click

5.000 VND

5.000 VND

 

MMS

800 VND

1 MMS

 

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNGNội dung, quy định sử dụng dịch vụ Quảng cáo Truyền thông trên Mobile


  • SMS Brandname chăm sóc
    khách hàng (BulkSMS)

  • SMS Brandname
    quảng cáo (AMS)

  • Biểu mẫu