Thông báo mới: Giải pháp chuyển mạng giữ số của hệ thống Sms Brandname
Thông báo mới: Điều chỉnh giá dịch vụ BulkSMS(Gtel, Vietnammobile) và AMS(Vina, Mobifone)
 • Dịch vụ Sms brandname

  Cung cấp cho các đơn vị là cơ quan tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu truyền thông thông tin chăm sóc khách hàng thông tin nội bộ quảng cáo giới thiệu dịch vụ qua hình thức gửi tin nhắn thương hiệu sms brandname tới các thuê bao của khách hàng hoặc cán bộ công nhân viên

  TÌM HIỂU THÊM
 • Tiếp cận nhanh chóng

  Dịch vụ Sms brandname chỉ vài giây thông tin đã đến được hàng nghìn thuê bao.

  TÌM HIỂU THÊM
 • Tiết kiệm, hiệu quả

  Dịch vụ Sms brandname phương thức truyền thông quảng bá thương hiệu gần gũi, tiết kiệm nhân lực, tiếp cận trực tiếp tới đối tượng cần nhận thông tin một cách nhanh nhất.

  TÌM HIỂU THÊM
 • Thương hiệu Brandname

  Hiển thị tại phần gửi tin đối với các tin nhắn đến thuê bao(Ví dụ: Viettel, Jetstar, Prudential...).Độ dài của tin nhắn không quá 11 ký tự.

  TÌM HIỂU THÊM
1 2 3 4
 • SMS Brandname chăm sóc
  khách hàng (BulkSMS)

 • SMS Brandname
  quảng cáo (AMS)

 • Dịch vụ
  Quảng cáo khác

 • Đăng ký để nhận tin
  quảng cáo